Antarcene

Clerics & Fighters

Sessie 11

De party schuift 's ochtends weer aan voor het ontbijt. In de krant staat een klein artikeltje over een rijke weduwe die beroofd is; Raven weet daar absoluut niets van af. De Butler heeft ook 2 brieven voor de party. De eerste is geaddresseerd aan "De superhelden van RUDI". Rudi opent de brief en leest voor…["Ik wist niet meer hoe julli heten maar de dwerg van de kar wist nog wie Rudi was dus daarom staat zijn naam op de brief.
HALLO!
Nou wei wonen in Riverfield. we hebben een huis en een KOE. Die hebben we gekregen omdat we met zoveel kinderen zein [verbeterd: zijn] en veel melk moeten drinkun ofzo. Onze koe heet VLEK. Mun moeder werkt in de herberg. De waard zegt dat hij nog nooit zoo'n [verbeterd: zoon] gevegt heeft gezien als toen jullie er waren jullie waren vast heel goed!
Ik moet nu naar school dat vind ik stom. Misgien kom ik wel turug naar de stad

DOEG
Jimmy."]

Met een mooie tekening van de koe VLEK. Iedereen vind het erg leuk weer wat van Jimmy te horen, hoewel Rudi wel een aantal opmerkingen maakt over dat het wel tijd werd dat Jimmy naar school ging.
Er is ook een brief voor Leyna. Deze brief is fraai met een lakzegel afgesloten. Hij is afkomstig van Justus Lancer, de hoofdcleric van de kerk van St Cuthbert, waar Leyna ook bij hoort. Hij heeft gehoord welke goede daden de party gedaan heeft, en hij wil de party graag zegenen. De party besluit met z'n allen naar de Clerics toe te gaan (al is Rudi nogal wat twijfelend over of hij wel een zegening van een andere god dan Pelor wil!).
Buiten op straat is het koud en er ligt halfgesmolten sneeuw in de goten. Brr. De kerk van St Cuthbert is tegenover het ziekenhuis. Net als de kerk van Pelor is het een fraai gothisch gebouw met glas in lood ramen met afbeeldingen uit het leven van St Cuthbert. Als de party naar binnen gaat merken ze dat deze kerk een stuk serieuzer is dan die van Pelor: er zijn bijvoorbeeld geen foldertjes te vinden! Er komt een cleric op ze af, die vraagt wat ze komen doen. Leyna legt uit dat ze een brief van de hoofdcleric heeft gekregen. De party word naar hem toegeleid, in zijn kantoor in het klooster achter de kerk.
Justus Lancer (dat is trouwens zijn naam, niet zijn titel) verwelkomt de party. Hij heeft vooral aandacht voor Leyna, zijn medecleric. Leyna vertelt Lancer wat de party allemaal gedaan heeft. Hij uit zijn bezorgdheid. De party vraagt of hij weet wat dat voor teken is dat ze telkens hebben gevonden. Hij legt uit dat het een teken is dat door wizards of sorcerers werd gebruikt, en dat het staat voor water, verandering, maar op een negatieve manier: oproer, ellende. Hij maakt zich zorgen over wat de party hem verteld. Als ze meer willen weten moeten ze het bij de wizard council vragen. Hij zegent de party nog in naam van St Cuthbert.
Als de groep weer buiten staat stelt Nichola voor naar de fighter's guild te gaan. De rest van de party stemt hier mee in (Nichola en Raven gebruiken hun overtuigingskracht om Rudi over te halen). Als ze langs de WizC komen, zien ze het bedelmeisje zitten. Leyna, geïnspireerd door haar medeclerics, besluit haar iets te geven. Omdat ze geen geld heeft, haalt ze Fenemon over om het meisje iets te geven (Rudi stelde dwergenbrood voor maar dat vond de rest zielig). Fenemon en Leyna kopen samen een lekker warme deken voor het meisje. Als de party haar vraagt of ze nog vreemde dingen heeft gehoord de laatste tijd, vertelt het meisje dat ze heeft gehoord dat een wizard z'n bed in de fik had gestoken! Oh ja, en er waren mensen verdwenen, maar het meisje slaapt altijd op het grote plein en daar komen de monsters nooit.
De party gaat naar de fighter's guild. Het is een flink gebouw met 2 verdiepingen. Op de binnenplaats is een soort vierkante zandbak waar geworsteld kan worden. In de zalen binnen kan met wapens geoefend worden. Nichola houdt een oefengevecht met een jongeman genaamd Robert Norrington, die hevig onder de indruk van haar lijkt te zijn.
Na afloop gaat de party naar de kantine om wat te gaan drinken. Rudi komt al snel in gesprek met een stel andere dwergen, en de groep gaat bijlen vergelijken. Raven en Leyna hebben grote hilariteit vanwege een paar dubbelzinnige opmerkingen van Raven; Fenemon snapt er niks van en Nichola doet alsof ze er niet bij hoort.
Als ze er al een tijdje zitten komt Gregory Murin binnenzetten. Hij gaat met iets te drinken aan een tafeltje zitten. Nichola besluit hem te ondervragen en gaat bij hem zitten, maar GM is hier niet van gediend en ze loopt al vrij snel weer terug naar de groep. Rudi besluit ook een poging te doen. Fenemon loopt met hem mee, want hij wil graag leren hoe je met andere mensen omgaat. GM is ook hier niet erg blij mee, aangezien Rudi bij Nichola lijkt te horen (en niet omdat hij foldertjes van Pelor uit gaat delen). Rudi probeert uit hem te krijgen wat GM allemaal weet van de verdwijningen, maar GM laat niks los en wordt bij elke vraag nukkiger, tot hij op een gegeven moment kwaad opstaat en weigert verder te praten.
De party besluit maar weer richting huis te gaan. Als ze langs de WizC komen zit het bedelaresje van eerder daar helemaal in haar deken gewikkeld.
Eenmaal thuisgekomen gaat Raven de rest etiquette bijbrengen, want dat is wel nodig. Rudi en Fenemon leren een fraaie buiging te maken. Ook wordt er dansles gegeven, maar dat gaat niet altijd even goed.
Daarna ging iedereen eten en slapen. Zzz.

XP:
Fenemon: 250
Leyna: 300
Nichola: 250
Raven: 250
Rudi: 250

Comments

Linda_Lupos

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.