Antarcene

Wie is het bedelmeisje?

Sessie 16

's Ochtends heerste er een bedrukte stemming aan de ontbijttafel. Jonathan Lockwood zat de krant te lezen, in uniform omdat het leger was gevraagd de straten te patrouilleren.
De krant stond vol met nieuws over de avond daarvoor. Op de voorpagina stond een gesensationaliseerde tekening van de party – Rudi kon zich niet herinneren dat hij zo'n grote bijl bij zich had (of überhaupt een bijl), Serafina was ineens wel heel erg groot, en Nichola bleek niet alleen haar rok maar ook het lijfje van haar jurk kapot te hebben gesneden… De krant had het over de 'onbekende helden die hun leven riskeerden', en de kop had in hoofdletters "OPSTAND BIJ PALEIS". Maar verder geen sensatie hoor.

Het plan was dus om het bedelmeisje weer te resurrecten. Raven, Nichola en Leyna gingen naar de clerics om te vragen hoe dat allemaal in z'n werk zou gaan. Rudi en Fenemon gingen ondertussen naar de wizards om verslag uit te brengen van de avond daarvoor. Ze maakten een afspraak bij de receptioniste om 's middags terug te komen.

Bij de Clerics bleek dat ze de naam en de leeftijd van het meisje nodig hadden om haar te kunnen resurrecten. Jammer genoeg wist de party dit niet…. dus dat werd lekker speuren.
Raven maakte een tekening van het meisje, zodat ze aan mensen konden vragen of ze haar kenden.

Raven en Nichola gingen naar Symond, Nichola's opa, om te vragen of hij misschien meer wist. Hij vertelde dat het meisje een wees was; haar ouders waren enkele jaren eerder overleden. Het meisje heette Nellie van de voornaam.

Ondertussen was Fenemon ook wezen rondvragen, en hij was er ook al achtergekomen wat haar voornaam was. Smile

Na nog wat rondvragen kwam de party erachter dat het meisje voluit Nellie Carter heette en tien jaar oud was. Dit vertelden ze aan de Clerics. Omdat ze bereid waren klusjes te doen voor St Cuthbert, kregen ze korting bij de resurrection: het was nu nog maar 5000 gp in plaats van 5450 gp!
Rudi en Leyna hadden nog een kibbelpartij over welke god beter was, Pelor of St Cuthbert.


XP
Fenemon 300
Leyna 325
Nichola 300
Raven 300
Rudi 325

Comments

Linda_Lupos

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.