Antarcene stadsgeschiedenis

Antarcene werd ongeveer 700 jaar geleden gesticht. Het begon als een nederzetting voor vissers. Deze nederzetting bestond overwegend uit mensen: er was nog geen contact gelegd met de dwergen in het westen, en de elven op Illyria en in het bos ten oosten van de nederzetting leefden in eerste instantie zo afgezonderd dat er enkele decennia voorbij gingen voordat hun bestaan zelfs maar opgemerkt werd. Ook nu nog wonen er veel meer mensen in Antarcene dan welke andere groep ook. Het begin van de stad als nederzetting voor vissers komt nog terug in het stadswapen (drie vissen op een blauwe achtergrond), de blauwe edelstenen in de kroon van de koning, de vissen en meerminnen op de fontein op het Driepuntsplein en de ongekende populariteit van de traditionele sieraden gemaakt van schelpen en andere dingen die verwijzen naar de zee.

Antarcene is al vrijwel vanaf het begin de woonplaats van de koninklijke familie geweest. De eerste koning heette Alwyn. Vrijwel zonder uitzondering is de koning (en de enkele koningin) van het menselijke ras geweest: elven hadden en hebben niet genoeg interesse in de politiek van de kort-levende rassen, en dwergen en halflingen hadden nooit genoeg sociaal aanzien in de stad om zo'n hoge positie te krijgen. Gelukkig is er in dit laatste in de afgelopen honderd jaar wel verandering gekomen, maar met name de dwergen en de halflingen worden nog gezien als relatieve nieuwkomers. Toen de party naar de stad kwam, was de koning Philip IV. Met zijn echtgenote Regina had hij een zoon, kroonprins Rudolf (die later Rudolf XI werd). De kroonprins is een aantal jaar geleden getrouwd met Aletheia Starsong, een elf. Dit gemengde huwelijk veroorzaakte de nodige protesten en wordt door sommigen nog steeds argwanend bekeken.

Sowieso zijn de verhoudingen tussen de rassen soms erg gevoelig. Met name toen de halflingen en de dwergen net naar de stad trokken vroegen veel mensen zich af welk nut het zou hebben om deze nieuwe bewoners in de stad op te nemen. Door de eeuwen heen hebben het talent van de dwergen om metaal te bewerken en het talent van de halflingen om dingen uit te vinden hun nut meer dan genoeg bewezen (de vooruitgang in met name schepen bouwen en de opkomst van de zeppelins zouden niet mogelijk zijn geweest zonder dwergen- en halflingentechnologie), toch blijven sommigen sceptisch. De dwergen en halflingen op hun beurt zijn ietwat argwanend naar de mensen en elfen toe, en sommigen komen ook liever niet uit De Kleintjes, waar ze wonen (deze dwergen en halflingen worden door de meeste anderen echter als kleingeestig beschouwd, het is zeker geen gewone opvatting).

Ook de opkomst van moderne uitvinden als stoomschepen en zeppelins stuitte in eerste instantie op groot verzet. Dit kwam deels omdat ze niet mogelijk waren geweest zonder de dwergen en de halflingen, en deels omdat het een snelle manier van transport mogelijk maakte voor het arme deel van de bevolking. Ook de Wizard Council was niet blij met deze niet-magische uitvindingen die het leven zoveel makkelijker maakten.

De spanningen in de stad kwamen vijf jaar geleden tot een abrupte uiting. Er ontstond een opstand in Zuidervelden, als protest tegen wat werd gezien als onderdrukking door de rijkere inwoners van de stad, het tegenwerken van vernieuwing en de discriminatie van dwergen en halflingen. Ook waren er al een tijdlang mysterieuze verdwijningen, wat toegewezen werd aan een kwaadaardige tovenaar, waar de Wizard Council natuurlijk groot bezwaar tegen had. De stadsbestuurders (de koninklijke familie en de meeste nieuwe rijken, waaronder veel halflingen) stonden aan de kant van de opstandelingen; veel van de oude rijken (familie van de oorspronkelijke bewoners van de stad) en aanhangers van de traditionele manier van leven stonden aan de andere kant. Er ontstond een burgeroorlog, waar uiteindelijk ook de steden en dorpen rondom Antarcene bij betrokken werden. De Opstandelingen wonnen uiteindelijk. De Traditionalisten hadden meer geld en betere wapens, maar de Opstandelingen wonnen juist omdat ze vernieuwde technologie hadden, met name de zeppelins voor luchtaanvallen. De burgeroorlog leidde tot een nieuwe generatie helden, en sommige mensen die nu deel uitmaken van de Antarcene high society zijn zover gekomen door hun vertoon van moed tijdens deze oorlog. Kapitein Jonathan Lockwood was bijvoorbeeld een vrijwel onbekende avonturier uit het zuiden, maar dankzij zijn daden tijdens de oorlog is hij nu een goede vriend van de kroonprins (hij en kroonprins Rudolf dienden samen op een luchtschip) en een graag geziene gast op societyfeestjes.
De opstand kalmeerde na zes maanden, en er werd een (ongemakkelijk) bestand gesloten. De verhoudingen zijn nog steeds wel gespannen, en beide kanten vertrouwen elkaar nog steeds niet helemaal.

Een paar jaar na de burgeroorlog begonnen de mysterieuze verdwijningen weer. Vooral onder de arme bevolking verdwenen er veel mensen – mensen die door de elite, die de macht hebben, niet gemist zouden worden. In Zuidervelden werden er kleine beschermgroepjes opgericht, die echter door gebrek aan middelen weinig uit konden halen. Het gerucht ging dat er monsters in het riool zaten en dat de verdwijningen daar iets mee te maken hadden. Door alle frustratie en hopeloosheid begon er weer een gevoel van revolutie te broeien.
Uit Riverfield kwam een groepje avonturiers – een paladin dwerg, cleric halfelf, druid mens, rogue halfling en fighter mens – die zich bezig begonnen te houden met de verdwijningen. Ze ontdekten uiteindelijk dat het een magische bron had: Master Albert Keystone, een gerespecteerd lid van de Wizard Council, gebruikte de ontvoerde mensen als proefkonijnen voor zijn experimenten, om zo uiteindelijk een aantal zeer krachtige spells te ontwikkelen. Zijn neef Jonathan Lockwood – die de avonturiers nota bene in zijn huis had opgenomen – bleek met hem samen te werken om zo de koninklijke familie (met wie hij goed bevriend was) ten val te brengen.
In januari 424 vierde de toen-kroonprins Rudolf zijn verjaardag. Tijdens de festiviteiten verzamelde zich een menigte uit Zuidervelden zich voor het paleis uit protest voor wat hen werd aangedaan. Dit protest werd onder andere door het groepje avonturiers uiteen gedreven, echter niet zonder dat een aantal mensen onder de voet was gelopen.
Eind januari kwamen alle spanningen tot uitbarsting. Master Keystone zette zijn plan in beweging. Hij vermoordde koning Philip IV plus de onschuldige ontvoerde mensen die hij in de riolen had verborgen, onder het Driepuntsplein dat hij op hen liet instortten. Hij zou nog veel meer mensen hebben vermoord als de 5 avonturiers hem niet tegen hadden gehouden. Ook kapitein Lockwood, die hen tegen wilde houden, kwam zo om het leven. Helaas was er in Zuidervelden de revolutie in gang gezet, die door het Aerial Corps met zeppelins werd geprobeerd tegen te houden. Iemand in Zuidervelden was op het plan gekomen de zeppelins met een alarmpistool te beschieten, met rampzalige gevolgen. Gelukkig was ook deze onrust dankzij de 5 helden snel gekalmeerd.
In juni werd koning Rudolf XI tot koning gekroond.

Antarcene stadsgeschiedenis

Antarcene Linda_Lupos