Leyna

Half-elf Cleric

Description:

Character name: Leyna Gardel

Class: Cleric

Race: Half-elf

Alignment: Lawful neutral

Deity: St. Cuthbert

Age: 25 (human years)

Gender: Female

Height: 1.80 meter

Weight: 70 kilograms

Eyes: Green

Hair: Light brown

Skin: White

Bio:

Mijn naam is Leyna Gardel, een halfelf, een halfbloed, een verstoteling.

Nee, ik ben Leyna Gardel, cleric onder St. Cuthbert, aan wie ik mijn leven heb te danken. Mijn hele leven heb ik geweid aan mijn geloof, aan handelen in zijn naam. Tot zo’n zes maanden geleden heb ik zo lang ik me kan herinneren in een klooster geleefd, geweid aan St. Cuthbert. De clerics daar vertelden me dat ze mij als baby hebben gevonden en besloten voor mij te zorgen. Het leven in het klooster was niet altijd makkelijk. Zodra ik oud genoeg was om te kunnen schoonmaken, werd dit van mij verwacht. Naar mate ik ouder werd, mocht ik meer verschillende soorten werk verrichten. Deze klusjes waren natuurlijk lang niet altijd leuk om te doen, maar ik had mijn leven aan St. Cuthbert te danken, dus zou ik alles doen wat ik kon (en mocht) om hem mijn dank te tonen voor de gift van mijn leven. Ik kende weinig anders dan de regels, kamers en gangen binnen het klooster, totdat ik rond mijn elfde levensjaar een jongen ontmoette buiten de omheining van het klooster. Zijn naam was Robert. Hij vertelde me alles wat hij wist over de buitenwereld, hoe de mensen zich buiten de kerk gedroegen, waar ze zich zoal mee bezig hielden, problemen die zich voordeden, feesten en evenementen. Robert heeft me vele dagen gezelschap gehouden gedurende mijn tijd daar. Binnen het klooster had ik geen vrienden, de meeste clerics daar waren ouder dan ik en mijn “leermeesters”. Zij keken op mij neer. Robert kon ik meer als mijn gelijke beschouwen, afgezien van het feit dat hij uit een compleet andere wereld kwam dan ik. Zijn verhalen over de wereld buiten het klooster fascineerden me, maar ik leerde ook dat daar veel slechte dingen gebeurden. Robert vertelde me over de pijn en problemen daar buiten en dit zette me aan het denken. Wat als ik deze mensen kon helpen, in naam van St. Cuthbert? Zo zou ik mijn dank aan hem meer kunnen tonen. Zou dit zijn wil zijn? Wat als dit was waarom hij mijn leven had gespaard? Maar op een dag verscheen Robert niet meer aan het hek dat het klooster omheinde. Dit baarde me niet direct zorgen, hij was immers wel vaker langere tijd weg geweest, maar toen de dagen weken werden, begon ik me af te vragen of hij ooit nog terug zou komen. Naarmate hij langer weg bleef, verdween de drang om de mensen in de buitenwereld te helpen. Als een vlammetje dat steeds zachter ging branden, maar niet uitdoofde. Ik liet mezelf meenemen in de dagelijkse sleur van het werk binnen het klooster en probeerde te vergeten. Maar de verhalen van Robert bleven door mijn hoofd rondspoken, ik bleef piekeren over de mogelijkheden buiten het klooster. De taken die ik moest verrichten binnen het klooster begonnen steeds minder voldoening te geven en het kleine vuurtje begon weer de overhand te nemen. Robert mocht mij dan vergeten zijn, maar daardoor hoefde ik mijn plicht tegenover St. Cuthbert nog niet te vergeten! Dus toen de tijd daar was en ik genoeg geleerd had binnen het klooster, vertrok ik. Ik heb eerst een paar maanden doorgebracht in mijn thuisstad, maar omstandigheden leidden me verder, naar een andere stad. Zo’n week later kwam ik in Riverfield aan, waar ik de meest merkwaardige personen ben tegengekomen. Ondanks dat, leken ze me wel aardig en door een stel dronken boeren, belandden we met zijn allen in de problemen. Misschien moet ik maar bij ze blijven voor de komende tijd, misschien heeft St. Cuthbert me naar hen toe geleid. Misschien heeft hij iets voorzien dat ik voor hen kan betekenen, of zij voor mij…

Leyna is erg nieuwsgierig en heeft al veel gezien in de korte tijd dat ze buiten het klooster heeft rondgezwerfd. Natuurlijk is er nog ontzettend veel voor haar te leren en ontdekken. Het meeste wat ze ziet neemt ze in stilte in zich op, leert ervan zonder commentaar te leveren. Binnen de party is ze vooral in het begin erg afwachtend. Ze mag dan een cleric van St. Cuthbert zijn, ze weet wel beter dan de partyleden de hersens in te slaan als ze een verkeerde opmerking maken. Stiekem stelt ze het gezelschap ook wel op prijs. Ze heeft wel haar mening over de leden binnen de party, maar die houdt ze voornamelijk voor haarzelf. Ze denkt dat St. Cuthbert een belangrijke rol heeft gespeeld in de ontmoeting met de party, dus ze wil hen niet veroordelen, al maakt Rudi het haar soms erg moeilijk! Ze heeft geen problemen met hem, zolang hij zijn mond maar houdt over zijn god. Hoe heeft die Pelor zich nou ooit aan hem laten zien, waarom zou hij geloven in een god waarvan hij niet eens zijn bestaan kan merken? Van St. Cuthbert weet ze het in elk geval zeker! Naar mate ze langer in de party is, wordt Leyna wel losser. Ze vindt de mensen binnen de party nog steeds… vreemd, maar ze lijken allemaal wel het hart op de goede plaats te hebben. Ze mag hen graag.

Hobby’s :P: Dansen! Leyna is gek op dansen (geleerd van Robert). Maar misschien denkt ze toch wat langer na over haar antwoord, de volgende keer dat Fenemon haar ten dans vraagt…

Grootste angst: Sneeuw. Waar Leyna woonde, sneeuwde het nooit. Robert heeft haar wel verhalen verteld over de sneeuw. Dankzij hem gelooft ze nu dat sneeuw dodelijk is: het kan zo glad zijn dat men kan uitglijden en zich ernstig kan verwonden; het kan zo dik zijn dat men niets meer kan zien en kan verdwalen; en sneeuw eten is al helemaal verboden, want daar kan men ernstig ziek van worden!

Grote liefde: St. Cuthbert! Leyna is niet geïnteresseerd in mannen, tenzij het is om iemand te helpen. Ze snapt ook niet waarom veel mannen haar steeds aanstaren, ze toont toch echt geen interesse voor hen…

Leyna

Antarcene Leyna